Muziek & Poezie WO II

Op zaterdag 14 april verzorg ik met actrice Tatiana Radier een bijzonder concert in de Kloosterkerk in het kader van de Haagse Vrijheidsweken. Tijdens dit concert klinkt er orgelmuziek en worden er gedichten voorgedragen die zijn ontstaan in de oorlogstijd. De nadruk ligt daarbij op muziek en poëzie uit en rond de Tweede Wereldoorlog, maar er zullen ook verbanden worden gelegd met andere oorlogen en tijden. Het belooft een boeiende afwisseling van muziek en poezie te worden. Van harte welkom!
Aanvang: 16.00u

Evensong

Zondagmiddag 8 april vindt er in de Kloosterkerk een evensong plaats door het Haags Matrozenkoor en Martini Jongenskoor Sneek. Aanvang: 17.00u

Seven Last Words (Daan Manneke)

Op de avond van Goede Vrijdag klinkt tijdens een passievesper in de Kloosterkerk The Seven Last Words van Daan Manneke. Een bijzondere compositie uit 2011, voor koor en harmonium, waarin Jezus’ zeven kruiswoorden klinken, ingebed in fragmenten uit het lijdensevangelie alsook de Geneefse Psalm 22, de psalm die vanouds thuishoort op Goede Vrijdag. Uitvoering door een vocaal ensemble o.l.v. Geerten van de Wetering, m.m.v. Tommy van Doorn (harmonium). Aanvang 20.00u.